Өндүрүш процесси

Өндүрүш схемасынын вертикалдуу версиясы